Category Archives: Gmina

Mapy satelitarne Pszczółek

Poniżej przedstawiam kilka map satelitarnych miejscowości Pszczółki. Znajdziecie mapy satelitarne portali takich jak Google, Bing, Zumi, oraz bonusowo mapa urzędu Pszczółek:

Google:

Bing:

Zumi:
Mapa Urzędu Gminy:

Reklamy

Ważniejsze daty z historii Pszczółek

1307 Powstanie osady Pszczółki
1323 Pszczółki dostają się pod Zakon Krzyżacki
1335 Pierwszy sołtys 33 łanowych Pszczółek – Heimfried Zobor
1374 Wielki Mistrz Krzyżacki – Rudolf Huzzig zmienia nazwę Pszczółki na Hohenstein
1454 Powrót Pszczółek wraz z Pomorzem Gdańskim do korony polskiej
1464 Król Kazimierz Jagielończyk zostawia wieś Pszczółki jako wieś królewską Joaniem Lindów
1503 Michał Żelisławski otrzymuje wieś w zastaw
1598 Budowa młyna w Pszczółkach
Wiek XVII i XVIII to stały rozwój Pszczółek. Przybywa liczba mieszkańców, zabudowań, pierwsza szkoła
1778 Utworzenie przez ewangelików parafii w Rębielczu
1795 Zabór pruski – powrót do niemieckiej nazwy Hohenstein
1811 Zbudowano nową szkołę, nauczycielem był Bauer
1811 Sołtysem Pszczółek był Daniel Thiel
1851-1852 Budowa linii kolejowej do Gdańska i do Tczewa
1884 Budowa linii kolejowej do Kościerzyny
1890-1925 Powstanie większości murowanych domów z czerwonej cegły
1920 Włączenie Pszczółek w obręb Wolnego Miasta Gdańska
1931 Budowa kościoła ewangelickiego
1932 Budowa kościoła rzymsko-katolickiego
1935 Założenie w Pszczółkach drużyny harcerskiej
1939 Liczne aresztowania polskich kolejarzy i działaczy polonijnych
19.03.1945 Opuszczenie Pszczółek przez Niemców
20.03.1945 Wkroczenie wojsk radzieckich do Pszczółek
Od połowy kwietnia 1945 istnieje już Urząd Gminy. Pierwszym wójtem był pan Kierczka, a sekretarzem pan Jędrasik
8.05.1945 Powrót Pszczółek do Polski
4.09.1945 Pierwszy rok szkolny w polskiej szkole
06.1945 Utworzenie Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i Ochotniczej Straży Pożarnej
07.1948 Organizacja młodzieżowa „Służba Polsce” odgruzowuje ulicę Pomorską Lata 60 Przebudowa i poszerzenie ulicy Gdańskiej Budowa ośrodka zdrowia i apteki Powstanie osiedla mieszkaniowego przy szkole nr 2 i wokół ulicy
1964 Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2
1994 Otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
1996 Powołanie Gminnego Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu
1997-1998 Telefonizacja
1998 Budowa oczyszczalnia ścieków w Pszczółkach
od 1998 Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach
2001 Ustanowienie nowej Parafii pw. Św. Wojciecha w Żelisławkach
2001-2002 Budowa zaplecza sportowego przy stadnionie sportowym w Pszczółkach
2001-2003 Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach
2002 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Różynach-Osiedlu
2002-2003 Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowitem
2001-2003 Budowa kościoła w Żelisławkach
2003-2005 Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu
2004-2007 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku
2004-2006 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skowarczu
2006 Utworzenie „Muzeum Miodu” w Skowarczu
2006 Otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach
2007 Obchody „700-lecia Pszczółek”
2007 Wpisanie Miodu Pszczółkowskiego na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2004-2008 Budowa świetlicy wiejskiej w Różynach
2009 Otwarcie kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Pszczółkach
2004-2009 Remont domu podcieniowego w Kolniku
2005-2010 Przebudowa stadionu sportowego w Pszczółkach
2008-2010 Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach
2008-2010 Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
2008-2010 Budowa ścieżki rowerowej na trasie Pszczółki – Żelisławki pn. Cysterski Trakt Rowerowy
2004-2010 Budowa świetlicy w Żelisławkach


Pszczółki

Pszczółki (kaszb. Pszczółczi; dawniej niem. Hohenstein) – duża wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Pszczółki, w obrębie aglomeracji gdańskiej. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie gdańskim. Miejscowość jest siedzibą gminy Pszczółki.